master peer gyntveien

Sverre Skorpen Energirådgiving

 

Kontaktinformasjon:

 

Adresse
Astrids vei 1
1473 Lørenskog


Telefon
67 97 75 76
67 97 75 77


Faks:
67 97 18 76


Mobil
92 02 09 05

E-post
sverre@skorpen.net


Web
www.skorpen.net

Org nr
988 828 386 mva

 

lys ide

Riktig timing er nøkkelen til gode energiavtaler

Det Nordiske kraftmarkedet er et volatilt marked hvor kjennskap til de fundamentale drivkreftene, gode analyser og prognoser, er en forutsetning for å oppnå de beste avtaler. Vår kompetanse og lange erfaring som en uavhengig energirådgiver, gjør oss i stand til å utnytte det frie kraftmarkedet til våre kunders fordel.

Vårt tilbud

Som energimegler og rådgiver tilbyr vi våre tjenester til eiere og forvaltere av næringseiendom. Dette innebærer at vi holder våre kunder oppdatert om utviklingen i energimarkedet, anbefaler valg av produkt- og prisavtaler og foretar det praktiske med oppsigelser og bestilling av strøm til netteier og kraftleverandør.
Utover megling og vedlikehold av kraftporteføljen tilbyr vi:

  • Konsulenttjenester innen energiområdet

  • Energibudsjettering

  • Revisjon av kraft og nettleiefakturaer

  • Deltakelse i fyringsoljepool

Vårt mål er å fremskaffe gunstige energiavtaler til minimale kostnader


Kredittinformasjon

 

      

Webmaster:  birgith webdesign